Opleidingsbedrijf

Frytsjam Natuurlijk heeft de status van een door Aequor-erkend opleidingsbedrijf. Voor leerlingen van middelbare beroepsopleidingen zijn er mogelijkheden om middels een leer-werkopleiding het praktijkgedeelte van de opleiding binnen het bedrijf te volgen. Aan de leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om in iedere fase van de productielijn de studieopdrachten te vervullen in het kader van praktijkleren.

Voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen biedt Frytsjam de mogelijkheid tot werkend leren. Een leerwerkplek kan één of twee jaren duren afhankelijk van het niveau van de leerling en de te behalen doelstellingen.

Voor leerlingen die een BOL-opleiding volgen biedt Frytsjam de gelegenheid korte stages te lopen en al doende leerprojecten/studiepunten te behalen. Korte stages variëren in lengte vanaf 1 week tot een half jaar afhankelijk van de te behalen doelstellingen.

Aan (V)MBO-leerlingen worden stageplaatsen geboden. Dit kan zowel in de vorm van een werkervaringsplek buiten de schoolsituatie als voor een simulatieplek en duurt maximaal 3 maanden.

Voor HBO-studenten zijn er eveneens stageplekken beschikbaar.

De begeleiding van de stagiaires gebeurt door Oane Kloosterman en Hetty Kloosterman-Combs.

Begeleiding jongeren met autisme

Frytsjam heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met een “beperking”. Deze leerlingen, vinden over het algemeen moeilijk een stageplaats binnen het reguliere bedrijfsleven. Veel van deze leerlingen komen uit het Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs. Frytsjam is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een autistische stoornis (PDD-NOS, Asperger, klassiek autisme).
Door de kleinschalige opzet is Frytsjam een veilig en overzichtelijk bedrijf, waar veel ruimte is voor een persoonlijke benadering. Er wordt gekeken wat de mogelijkheden van de stagiair(e) zijn. Doel is om de stagiaires actief, doelgericht en zinvol bezig te laten zijn.