Bij Frytsjam kunnen jongeren vanaf 13 jaar vakantiewerk doen. In overleg met de vakantiewerker worden werktijden en werkzaamheden afgesproken. Onze vakantiewerkers komen in dienst bij AB-service; zij verzorgen de administratieve afhandeling.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het met de hand plukken en sorteren van verschillende soorten bessen en overig zacht fruit. Een deel hiervan wordt klaargemaakt voor de veiling, een ander deel voor de verwerking bij Frytsjam zelf.
Verder worden vakantiewerkers ingezet bij de algemene werkzaamheden op de kwekerij waaronder het maaien en onkruidvrijhouden van de percelen en lichte onderhoudswerkzaamheden aan steunmateriaal.
De werkzaamheden vinden plaats op de fruitkwekerij en soms ook in de verwerkingsunit. Er wordt zelfstandig gewerkt, in tweetallen en in kleine groepjes. Ook buiten de schoolvakanties is er soms werk; hiervoor kan een apart contract overeengekomen worden.

Wie bij Frytsjam werkt, werkt met voedsel. Dat betekent dat er een aantal speciale regels gelden. Frytsjam volgt de Hygiënecode voor de AGF-detailhandel van het Productschap Tuinbouw.

Handige links voor vakantiewerkers

Persoonlijke hygiëne

Alle personen binnen het bedrijf hebben de zorg voor een goede persoonlijke hygiëne en behoren, in ieder geval wanneer zij in aanraking komen met het product, hun werk te beginnen in schone werkkleding.

Medewerkers die tijdens hun werkzaamheden binnen het bedrijf in aanraking komen met het product, moeten de volgende regels in acht nemen:

-zij moeten schone handen, armen en hoofd hebben;
-nagels moeten kortgeknipt en als geen handschoenen worden gedragen, ongelakt zijn;
-lange haren moeten bijeengebonden zijn;
-er worden geen sierraden gedragen tijdens de sorteer- en verpakkingswerkzaamheden. Alleen een gladde trouwring is toegestaan.
-personen met ontstekingen, open wonden of huidziekten aan hoofd, hals, armen of handen mogen niet in aanraking komen met levensmiddelen, voor zover daardoor de producten verontreinigd kunnen worden;
-Ook medewerkers met een besmettelijke ziekte, zoals tyfus, mogen niet in aanraking komen met de aanwezige producten;
-Als iemand zich verwondt, moet de wond goed afgedekt worden met een waterafstotende pleister met een afwijkende kleur ten opzichte van het product. Daarnaast kan een handschoen voor extra bescherming zorgen;
-Voor aanvang van de werkzaamheden met het product en na elk toiletbezoek moeten de handen gewassen worden;
-Het is verboden om te roken in de bedrijfsruimten, waar product aanwezig kan zijn. Bij werkzaamheden met het product mag men niet eten, drinken of snoepen.