By Frytsjam wurkje treie fêste meiwurkers en in wikseljend oantal stazjêres.